Potes, s.r.o.

Údržba exteriérov

Údržba exteriéru zahŕňa starostlivosť o spevnené a zelené plochy v kvalite, ktorú zákazník požaduje. Starostlivosť o spevnené plochy, rozdeľujeme na letnú a zimnú údržbu.

Letná údržba

Zimná údržba

Starostlivosť o zelené plochy zahŕňa

upratovanie Banská Bystrica- kosenie trávnikov

"Posaďte sa a upratovanie nechajte na nás"