Potes, s.r.o.

Bezpečnostná služba

Bezpečnostná služba zabezpečuje ochranu Vás a Vášho majetku. Zabezpečenie objektu vykonávajú odborne vyškolení pracovníci, ktorí v pravidelných intervaloch vykonávajú obchôdzky.

Spôsob ochrany Vášho majetku závisí na tom akú úroveň vecných bezpečnostných prostriedkov si zvolíte:

Naša spoločnosť taktiež zabezpečuje technické bezpečnostné vybavenie:

"Posaďte sa a upratovanie nechajte na nás"