Potes, s.r.o.

Špeciálne upratovacie práce

Špeciálnym upratovaním realizujeme upratovacie práce, ktoré nie sú súčasťou denného upratovania, nakoľko pri týchto prácach je potrebná vyššia kvalifikácia zamestnancov a využíva sa špeciálne technické vybavenie.

Toto upratovanie je doplnkovou službou pri zabezpečovaní upratovacieho servisu u stálych zákazníkov, ale aj v spoločnostiach, ktoré zatiaľ nevyužívajú služby upratovacích spoločností.

Pred každou realizáciou špeciálneho upratovania je vypracovaný technologický postup, ktorý zahŕňa postup prác a zoznam použitého technologicko-materiálneho vybavenia.

Medzi špeciálne druhy upratovacích prác patria:

upratovanie Banská Bystrica

"Posaďte sa a upratovanie nechajte na nás"