Potes, s.r.o.

Pravidelné upratovanie

Pravidelné upratovanie slúži na udržiavanie čistoty požadovanej našim zákazníkom. Kvalitné denné upratovanie Vášho pracoviska, kde trávite väčšiu časť dňa , vplýva pozitívne nielen na Vašu duševnú pohodu, ale tiež prezentuje a zvyšuje úroveň firmy.

Špeciálne upratovanie

Špeciálnym upratovaním realizujeme upratovacie práce, ktoré nie sú súčasťou denného upratovania, nakoľko pri týchto prácach je potrebná vyššia kvalifikácia zamestnancov a využíva sa špeciálne technické vybavenie. 

Výškové práce

Zabezpečujeme práce vo výškach na celom území Slovenska. Na základe Vašej požiadavky vykonáme bezplatnú obhliadku, zvolíme metódu alebo techniku, ktorá je pre Vás cenovo a časovo najvýhodnejšia.

Hygienický servis

V rámci komplexnosti našich služieb zabezpečujeme hygienický servis pre priestory kde je kladený dôraz na zabezpečenie kvalitnej hygieny a čistoty prevádzky.  
 

Údržba exteriérov

Údržba exteriéru zahŕňa starostlivosť o spevnené a zelené plochy v kvalite, ktorú zákazník požaduje. Starostlivosť o spevnené plochy, rozdeľujeme na letnú a zimnú údržbu.  


Čistenie ozónom

Spoločnosť Potes s.r.o. je expertom pre čistenie veľkých kancelárií. Vďačíme za investovanie do zariadenia, ktorý má hodinovú kapacitu 14 gramov ozónu. Zariadenie slúži na dezinfekciu pomocou ozónu O3 , ktorý rýchlo a účinne ničí 99,9% zdravotne závadných baktérií, vírusov a plesní.

Bezpečnostná služba

Bezpečnostná služba zabezpečuje ochranu Vás a Vášho majetku. Zabezpečenie objektu vykonávajú odborne vyškolení pracovníci, ktorí v pravidelných intervaloch vykonávajú obchôdzky.

Cenník upratovania

Prezrite si orientačný cenník upratovacích prác. V prípade záujmu Vám vieme vypracovať cenovú ponuku ušitú priamo na mieru pre Vás. 

Kto sme

Spoločnosť POTES s.r.o. je neustále sa rozvíjajúcou spoločnosťou, ktorá má skúsenosti v danom segmente s pôsobnosťou na celom území SR. S našimi klientmi si vytvárame partnerské vzťahy založené na dôvere a spokojnosti zákazníka vyplývajúcej z individuálneho prístupu a kvality našich služieb.

Naším cieľom je poskytovať služby na najvyššej kvalitatívnej úrovni. Tento cieľ dosahujeme na základe využitia získaných skúseností, dôsledným dodržiavaním požiadaviek zákazníka a priebežnými školeniami našich pracovníkov. Naše pracovné postupy nám umožňujú venovať rovnakú pozornosť a vykonávať našu činnosť rovnako dobre, precízne a zodpovedne tak pri drobných ako aj pri veľkých zákazníkoch.

Pravidelným servisom zabezpečujete dlhšiu životnosť interiérov, čo sa v konečnom dôsledku prejaví na ušetrených nákladoch. V prípade Vášho záujmu Vám bezplatne spracujeme cenovú ponuku a v prípade uzatvorenia zmluvy s našou spoločnosťou, zaistíme serióznu, spoľahlivú a odborne prevedenú prácu..

"Posaďte sa a upratovanie nechajte na nás"